Om Filmeye.se

Filmeye.se är sedan 1998 en oberoende websida för filmrecensioner och drivs av Jan-Eje Ferling, författare, filmproducent och redaktör för Filmeye.se.

Filmeye.se är pressansluten till de större filmdistributörerna och ackrediterad till både nationella och internationella filmfestivaler och filmevenemang.

Filmeye.se har valt är stå fri från reklam och har ingen anknytning till kommersiella företag eller institutioner för att oberoende kunna recensera och värdera filmproduktioner.

Filmeye.se betygsätter filmer i antal filmögon,  0-5, där 0 är lägsta och 5 högsta betyg.

Filmeye.se har filmvetare, filmkritiker, filmarbetare och skribenter som recenserar våra filmer, men vi representerar i första hand inte filmvetenskapen utan publiken.

För filmnyheter och bredare faktainformation om film och filmbranschen i övrigt, hänvisar vi till andra websidor som har detta löpande.

Allt material på Filmeye.se är skyddat enligt lagen om copyright och upphovsrätt.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå